กฐินสามัคคี 2560

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อขยาย

        ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าบริวารกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดภัททันตะอาสภาราม

กองละ 15,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.00 น