เมนูหลักข่าวสาร - ประกาศ ล่าสุด

ปฏิบัติธรรมพุทธคยา 2561

Read More

ทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 29 พ.ค. 2561

Read More 0 Comments

ตารางกิจกรรม พ.ศ. 2561

Read More

ประมวลภาพกิจกรรมวัดภัททันตะอาสภาราม ปีพ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วันวิสาขบูชา 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวัดภัททันตะอาสภาราม ปีพ.ศ.2559

Clip รายการ ฅนต้นแบบ TNN24 - สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ วัดภัททันตะอาสภาราม


บรรยากาศภายในวัด


หนังสือธรรมะที่วัด

คลิ๊กโหลดอ่าน (7.8 MB)
คลิ๊กโหลดอ่าน (7.8 MB)

วารสารวัด ล่าสุด

คลิ๊กโหลดอ่าน (6 MB)
คลิ๊กโหลดอ่าน (6 MB)

ฟังธรรมบทความธรรมะ

ความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน

วิปัสสนากรรมฐานเป็นวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ และเป็นศาสตร์เดียวที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหลุดพ้นไป .....เพิ่มเพื่อน