ประกาศข่าวสาร


คอร์สสัจจานุปัสสนา 17 กค 62 - 14 ตค 62

Read More

สงกรานต์ 2562

Read More

ทริปอินเดีย 2 ทริป 4-13 พย. และ 1-10 ธค. 2559

ประกาศเมื่อ: 2 มิย. 59

 

ขอเชิญร่วมทริปปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4

ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย วันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2559 

 

ขอเชิญร่วมทริป จาริกบุญ และร่วมนมัสการบูชาคุณพระพุทธองค์ ตามรอยพระศาสดา

ณ สังเวทนียสถาน 4 แดนพุทธภุมิ ประเทศอินเดีย วันที่ 1-10 ธันวาคม 2559

 


พิธีสงกรานต์

ประกาศเมื่อ: 30 มีค. 59

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐาน 4 ในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-17 เมษายน 2559
ณ วัดภัททันตะอาสภาราม บ้านบึง ชลบุรี

## กำหนดการวันที่ 13 เมย. ##
8:30 น. ตักบาตรข้าวสุก
13:00 น. พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอขมาต่อครูบาอาจารย์
17:30 น. ทำวัตรเย็น สวดมนต์ ฟังธรรมะบรรยาย