ประกาศข่าวสาร

สามารถสมัครเข้าคอร์สต่างๆของวัดได้ผ่านฟอร์ม กรอกใบสมัคร   หรือติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม

 เวลาเปิด-ปิด ของสำนักงานฯ

ช่วงเช้า  8.00-10.30  น.

พักเที่ยง 10.30 -12.00 น.

ช่วงบ่าย 12.00-17.00น.

โทร  038-160509 ,086-8198358

 

 :- หมายเหตุ ผู้ที่สมัครเข้าคอร์ส

 

1.ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยินยอมให้ทางวัดเก็บโทรศัพท์มือถือ

2.นำไฟฉายและนาฬิกาปลุกติดตัวมาด้วย  

 

 

 

คอร์สประจำปี 2564

ตารางคอร์สประจำปี ๒๕๖๓ วัดภัททันตะอาสภาราม

กำหนดการ ชื่อคอร์ส พระวิปัสสนาจารย์
19 - 26 มกราคม คอร์สปัญจบูชา พระอาจารย์จิตติพงษ์ จิตฺตคุโณ
22 - 29 กุมภาพันธ์ คอร์สปัญจบูชา พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
22 - 29 มีนาคม คอร์สปัญจบูชา พระอาจารย์สุทัศน์ ผลญาโณ
19 - 26 เมษายน คอร์สปัญจบูชา พระอาจารย์จิตติพงษ์ จิตฺตคุโณ
1 - 7 พฤษภาคม คอร์สวิสาขภาวนา พระอาจารย์ปลัดอำนาจ  ขนฺติโก
6 กรกฎาคม - 2 ตุลาคม

คอร์สสัจจานุปัสสนา

(คอร์ส 3 เดือน)

พระอาจารย์สุทัศน์ ผลญาโณ
22 - 29 ตุลาคม

คอร์ส มุทิตาอาจริยปฏิบัติบูชา

ประจำปี 2563

พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

พระอาจารย์ปลัดอำนาจ  ขนฺติโก

6 - 16 พฤศจิกายน 

ปฏิบัติธรรม ณ เมืองคยา

รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
22 - 29 พฤศจิกายน

คอร์สปฏิบัติบูชา เนื่องในวัน

ครบรอบมรณะภาพ

หลวงพ่อภัททันตะฯ

อาสภมหาเถระ 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
16 - 23 ธันวาคม

International mindfulness

meditation retreat

คุณแม็ทธิว แบร์ดี้
30 ธันวาคม - 2 มกราคม  ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า

พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต

พระอาจารย์ปลัดอำนาจ  ขนฺติโก

 
 

 

 

 

 

 สามารถ สมัครเข้าคอร์สต่างๆของวัด ได้ ผ่านฟอร์มกรอกใบสมัคร   หรือติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม เวลาเปิด-ปิด ของสำนักงานฯ

ช่วงเช้า  8.00-10.30  น.พักเที่ยง 10.30 -12.00 น.ช่วงบ่าย 12.00-17.00น.

โทร  038-160509 ,086-8198358

คอร์สประจำปี 2565

กฐินสามัคคี 2563

Read More

ทริปอินเดีย 2 ทริป 4-13 พย. และ 1-10 ธค. 2559

ประกาศเมื่อ: 2 มิย. 59

 

ขอเชิญร่วมทริปปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4

ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย วันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2559 

 

ขอเชิญร่วมทริป จาริกบุญ และร่วมนมัสการบูชาคุณพระพุทธองค์ ตามรอยพระศาสดา

ณ สังเวทนียสถาน 4 แดนพุทธภุมิ ประเทศอินเดีย วันที่ 1-10 ธันวาคม 2559

 


พิธีสงกรานต์

ประกาศเมื่อ: 30 มีค. 59

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐาน 4 ในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-17 เมษายน 2559
ณ วัดภัททันตะอาสภาราม บ้านบึง ชลบุรี

## กำหนดการวันที่ 13 เมย. ##
8:30 น. ตักบาตรข้าวสุก
13:00 น. พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอขมาต่อครูบาอาจารย์
17:30 น. ทำวัตรเย็น สวดมนต์ ฟังธรรมะบรรยาย