ใบสมัครเข้ารับการอบรม

ใบสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ๔ 

วัดภัททันตะอาสภาราม

Download
ใบสมัคร.pdf
Adobe Acrobat Document 728.9 KB