ประวัติเว็บไซต์ 

 

เว็บไซต์ watbhaddanta.com เป็นเว็บไซต์ รุ่นที่ 3.0 ของทางวัดภัททันตะ

ต่อจากเว็บไซต์รุ่นที่สองคือ bhaddanta.com และต่อจากเว็บไซต์รุ่นแรกคือ bhaddanta.blogspot.com

 

เว็บไซต์ watbhaddanta.com สร้างขึ้นภายใต้ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของ www.jimdo.com

เมื่อวันที่ 12 เมย. 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายปีละ 90 usd

(ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ ที่ pruet.kowit@gmail.com)