Youtube

ธรรมบรรยาย แสดงโดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) ณ. ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙ สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังฯ โทร. 053-887210