ทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 29 พ.ค. 2561

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าวิสาขบูชามหากุศล

เพื่อสบทบทุนจัดสร้างหลังคาอุโบสถ วัดภัททันตะอาสภาราม ณ วัดภัททันตะอาภาราม บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๗ )

 

 

Download
ฎีกาผ้าป่า
รายละเอียดงานทอดผ้าป่า
ผ้าป่า 2561.JPG
JPG Image 76.6 KB

เนื่องด้วยวัดภัททันตะอาสภาราม กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ ๓ ชั้น เพื่อใช้ในการกระทำสังฆกรรม ตามที่ระบุในพระวินัย ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นที่พักรวมของพระสงฆ์รวมทั้งญาติโยมผู้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย ซึ่งในขณะนี้การก่อสร้างกำลังดำเนินการในส่วนของหลังคาอุโบสถ มีรายละเอียดคือ (๑) งานสถาปัตย์ ประกอบด้วยงานปั้นครอบสันหลังคา,งานปูนปั้นปีกนกหลังหน้าบัน, งานรูดคิ้วบัวเชิงชาย, และปีกนกใต้เชิงชาย รวม ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) งานมุงหลังคาอุโบสถ ด้วยกระเบื้อง Excella จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้งานก่อสร้างหลังคาอุโบสถดำเนินการให้เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ทางวัดจึงได้พิจาราณาจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาอุโบสถขึ้น

 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน พร้อมทั้งญาติมิตร และบริวารที่มีจิตอันเป็นมหากุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าวิสาขบูชามหากุศลเพื่อสบทบทุนสร้างหลังคาอุโบสถ จำนวน ๑,๕๐๐ กอง ๆ ละ ๑,๙๙๙ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในโอกาสนี้ด้วย

 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนะสารสมบัติ และธรรมสารสมบัติ เทอญ

 

กำหนดการ

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลา ๙๑

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

 

ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร เป็นเสร็จพิธี

ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สามารถร่วมบุญด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงที่ บัญชีวัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนอุโบสถ) ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ ๒๑๐-๐-๓๙๕๕๑-๓

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๘๖-๖ โทร. ๐๘๖-๘๑๙๘๓๕๘ , ๐๓๘-๑๖๐๕๐๙

 

Email: bhaddanta@gmail.com

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.