ทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 29 พ.ค. 2561

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าวิสาขบูชามหากุศล

เพื่อสบทบทุนจัดสร้างหลังคาอุโบสถ วัดภัททันตะอาสภาราม ณ วัดภัททันตะอาภาราม บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๗ )

 

 

Download
ฎีกาผ้าป่า
รายละเอียดงานทอดผ้าป่า
ผ้าป่า 2561.JPG
JPG Image 76.6 KB

เนื่องด้วยวัดภัททันตะอาสภาราม กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ ๓ ชั้น เพื่อใช้ในการกระทำสังฆกรรม ตามที่ระบุในพระวินัย ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นที่พักรวมของพระสงฆ์รวมทั้งญาติโยมผู้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย ซึ่งในขณะนี้การก่อสร้างกำลังดำเนินการในส่วนของหลังคาอุโบสถ มีรายละเอียดคือ (๑) งานสถาปัตย์ ประกอบด้วยงานปั้นครอบสันหลังคา,งานปูนปั้นปีกนกหลังหน้าบัน, งานรูดคิ้วบัวเชิงชาย, และปีกนกใต้เชิงชาย รวม ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) งานมุงหลังคาอุโบสถ ด้วยกระเบื้อง Excella จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้งานก่อสร้างหลังคาอุโบสถดำเนินการให้เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ทางวัดจึงได้พิจาราณาจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาอุโบสถขึ้น

 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน พร้อมทั้งญาติมิตร และบริวารที่มีจิตอันเป็นมหากุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าวิสาขบูชามหากุศลเพื่อสบทบทุนสร้างหลังคาอุโบสถ จำนวน ๑,๕๐๐ กอง ๆ ละ ๑,๙๙๙ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในโอกาสนี้ด้วย

 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนะสารสมบัติ และธรรมสารสมบัติ เทอญ

 

กำหนดการ

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลา ๙๑

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

 

ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร เป็นเสร็จพิธี

ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สามารถร่วมบุญด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงที่ บัญชีวัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนอุโบสถ) ธ.กรุงไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ ๒๑๐-๐-๓๙๕๕๑-๓

ธ.กสิกรไทย สาขาบ้านบึง เลขที่ ๑๑๗-๒-๖๔๘๘๖-๖ โทร. ๐๘๖-๘๑๙๘๓๕๘ , ๐๓๘-๑๖๐๕๐๙

 

Email: bhaddanta@gmail.com

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.