อานิสงค์ของการสร้างห้องน้ำ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำบริเวณอุโบสถ จำนวน 60 ห้อง ห้องละ 29,999 บาท

ผู้สนใจร่วมบุญสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม

โทร.084-6787160, 086-8198358