กฐินสามัคคี 28 ตุลาคม 2561

งานกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561