สงกรานต์ 2562

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔(พองหนอ ยุบหนอ) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดภัททันตะอาสภาราม บ้านบึง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม  โทร 086-8198358 : 038-160509