คอร์สสัจจานุปัสสนา 17 กค 62 - 14 ตค 62

ขอเรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ที่สนใจปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ร่วมปฏิบัติธรรมคอร์ส สัจจานุปัสสนา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม เริ่มวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ถึ่ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๙๐ วัน (๓ เดือน) หรือร่วมภาคสมทบ ๑๐ วัน หรือ ๑๕ วัน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม โทร ๐๓๘ ๑๖๐๕๐๙ หรือ ๐๘๖ ๘๑๙ ๘๓๕๘