วารสารวัด

 

อาสภสาร วารสารรายสี่เดือน ของวัดภัททันตะอาสภาราม

ฉบับที่ 59

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 59

ประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค.  2566

Download
อาสภสาร ฉบับที่ 59.pdf
Adobe Acrobat Document 12.3 MB

ฉบับที่ 58

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 58

ประจำเดือน พ.ค. - ส.ค.  2566

Download
อาสภสาร ฉบับที่ 58.pdf
Adobe Acrobat Document 12.1 MB

ฉบับที่ 57

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 57

ประจำเดือน ม.ค. - เม.ย.  2565

Download
อาสภสาร ฉบับที่ 57.pdf
Adobe Acrobat Document 3.2 MB

ฉบับที่ 56

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 56

ประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค.  2565

Download
อาสภสาร ฉบับที่ 56.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB

ฉบับที่ 55

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 55

ประจำเดือน พ.ค. - ส.ค.  2565

Download
อาสภสาร ฉบับที่ 55.pdf
Adobe Acrobat Document 5.5 MB

ฉบับที่ 54

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 54

ประจำเดือน ม.ค. - เม.ย.  2565

Download
อาสภสาร ฉบับที่ 54.pdf
Adobe Acrobat Document 2.8 MB

ฉบับที่ 53

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 53

ประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค.  2564

Download
อาสภสาร ฉบับที่ 53.pdf
Adobe Acrobat Document 3.2 MB

ฉบับที่ 52

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 52

ประจำเดือน พ.ค. - ส.ค.  2564

Download
อาสภสาร ฉบับที่ 52 .pdf
Adobe Acrobat Document 9.1 MB

 

(ตั้งแต่ฉบับที่ 52 เปลี่ยนชื่อจาก อาสภาสาร มาเป็น อาสภสาร ตามหลักภาษาบาลี)

ฉบับที่ 51

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 51

ประจำเดือน ม.ค. - เม.ย.  2564

Download
อาสภาสาร ฉบับที่ 51.pdf
Adobe Acrobat Document 5.5 MB

ฉบับที่ 50

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 50

ประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค.  2563

Download
อาสภาสาร ฉบับที่ 50.pdf
Adobe Acrobat Document 8.9 MB

ฉบับที่ 49

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 49

ประจำเดือน พ.ค. - ส.ค.  2563

Download
อาสภาสาร ฉบับที่ 49.pdf
Adobe Acrobat Document 7.2 MB

ฉบับที่ 48

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 48

ประจำเดือน ม.ค. - เม.ย.  2563

Download
อาสภาสาร ฉบับที่ 48.pdf
Adobe Acrobat Document 6.0 MB

ฉบับที่ 47

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 47

ประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค.  2562

Download
อาสภาสาร ฉบับที่ 47.pdf
Adobe Acrobat Document 6.0 MB

ฉบับที่ 46

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 46

ประจำเดือน พ.ค. - ส.ค.  2562

Download
อาสภาสาร ฉบับที่ 46.pdf
Adobe Acrobat Document 5.2 MB

ฉบับที่ 45

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 45

ประจำเดือน ม.ค. - เม.ย.  2562

Download
ฉบับที่ 45.pdf
Adobe Acrobat Document 7.2 MB

ฉบับที่ 44

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 44

ประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค.  2561

Download
ฉบับที่ 44.pdf
Adobe Acrobat Document 4.7 MB

ฉบับที่ 43

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 43

ประจำเดือน พ.ค. - ส.ค.  2562

Download
ฉบับที่ 43.pdf
Adobe Acrobat Document 4.7 MB

ฉบับที่ 42

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 42

ประจำเดือน ม.ค. - เม.ย.  2561

Download
ฉบับที่ 42.pdf
Adobe Acrobat Document 4.6 MB

ฉบับที่ 41

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 41

ประจำเดือน กย. - ธค.  2560

Download
ฉบับที่ 41.pdf
Adobe Acrobat Document 4.7 MB

ฉบับที่ 40

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 40

ประจำเดือน พค. - สค. 2560

Download
ฉบับที่ 40.pdf
Adobe Acrobat Document 5.7 MB


ฉบับที่ 39

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 39

ประจำเดือน ม.ค. - เม.ย. 2560

Download
ฉบับที่ 39.pdf
Adobe Acrobat Document 3.2 MB

ฉบับที่ 38

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 38

ประจำเดือน กย. - ธค. 2559

Download
ฉบับที่ 38.pdf
Adobe Acrobat Document 13.5 MB


ฉบับที่ 37

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 37

ประจำเดือน พค. - สค. 2559

Download
ฉบับ 37.pdf
Adobe Acrobat Document 3.8 MB

ฉบับที่ 36

วารสารรายสี่เดือน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 36

ประจำเดือน มค. - เมย. 2559

Download
ฉบับที่ 36.pdf
Adobe Acrobat Document 9.7 MB