หนังสือที่วัดมี

 

สนใจรับหนังสือธรรมะต่อไปนี้ โปรดติดต่อที่สำนักงานของทางวัดภัททันตะอาสภาราม

หนังสือสวดมนต์ ฉบับจาริกบุญ จารึกธรรม

Download
หนังสือสวดมนต์ จาริกบุญ จารึกธรรม ปรับปร
Adobe Acrobat Document 5.9 MB

บันทึกธรรม โสรโทภิกขุ (๑๑) ๒๕๖๖ หกสิบปี

Download
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ๑๑ 2566 หกสิบปี.pdf
Adobe Acrobat Document 21.8 MB

บันทึกธรรม โสรโทภิกขุ (๑๐) ๒๕๖๕

Download
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ๑๐ 2565.pdf
Adobe Acrobat Document 21.8 MB

บันทึกธรรม โสรโทภิกขุ (๙) ๒๕๖๔

Download
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ๙ 2564.pdf
Adobe Acrobat Document 7.7 MB

บันทึกธรรม โสรโทภิกขุ (๘) ๒๕๖๓

Download
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ๘ 2563.pdf
Adobe Acrobat Document 8.4 MB

บันทึกธรรม โสรโทภิกขุ (๗) ๒๕๖๒

Download
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ๗ 2562.pdf
Adobe Acrobat Document 6.3 MB

บันทึกธรรม โสรโทภิกขุ (๖) ๒๕๖๑

Download
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ๖ 2561.pdf
Adobe Acrobat Document 5.3 MB

บันทึกธรรม โสรโทภิกขุ (๕) ๒๕๖๐

Download
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ๕ 2560.pdf
Adobe Acrobat Document 7.3 MB

หนังสือสวดมนต์

Download
หนังสือสวดมนต์ ฉบับเต็ม b.pdf
Adobe Acrobat Document 52.5 MB

ส.ค.ส. ๒๕๖๐

Download
สคส 2560.pdf
Adobe Acrobat Document 7.6 MB

บันทึกธรรม โสรโทภิกขุ (๔) ๒๕๕๙

Download
บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ 2559.pdf
Adobe Acrobat Document 18.3 MB

คู่มือการพัฒนาจิตฯ

คู่มือการพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน ๔ สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่

 

เรียบเรียงโดย... พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท) (78 หน้า)

 

 

เทคนิคการเจริญวิปัสสนาฯ

เทคนิคการเจริญวิปัสสนาตามนัยสติปัฎฐาน

 

ใน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี พศ. 2551 โดย โสรโท ภิกขุ (175 หน้า)

 

 

ร่วมฉลองพุทธชยันตีฯ

ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

โดย โสรโท ภิกขุ  (192 หน้า)

 

 


วิปัสสนาทีปนีฎีกา

วิปัสสนาทีปนีฎีกา 

 

รจนาโดย พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (261 หน้า)

พระไตรลักษณ์

พระไตรลักษณ์

 

บรรยายโดย พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (32 หน้า)

Download
พระไตรลักษณ์.pdf
Adobe Acrobat Document 498.2 KB

แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา

แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา

 

โดย พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (109 หน้า)

Download
แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา
แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา และปกหน้า.pdf
Adobe Acrobat Document 343.5 KB

60 ชั่วโมงกับเทศนาธรรม

60 ชั่วโมงกับเทศนาธรรม ของพระกัมมัฏฐานาจริยะ พระปัณฑิตาภิวงศ์

 

ดร.เวท ไทยนุกูล แปลและเรียบเรียง

พระเทพพนม สุทฺธิมโน ตรวจแก้

คู่มือจาริกบุญฯ

คู่มือจาริกบุญ จาริกธรรม ณ แดนพุทธภูมิ (2553)

 

 พระอธิการสมศักดิ์ โสรโท (438 หน้า)

สำนักปฏิบัติธรรมฯ

 

สำนักปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐานสูตร

 

สร้างสรรค์โดย ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามดำริ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร)