20. September 2020
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 3 ชั้น ณ วัดภัททันตะอาสภาราม ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึงจั งหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ 2563...

21. April 2020
เชิญทุกท่านน้อมส่งใจร่วมพิธีถวายผ้าป่าวิสาขบูชามหากุศล Online เพื่อสร้างอุโบสถ 3 ชั้น กองละ 999 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา...


30. August 2019
อาจริยปฏิบัติบูชา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๒ "กระแสน้ำเปลี่ยนใจปลา วิปัสสนาเปลี่ยนใจคน" ขอเชิญร่วมปฏิบัติในคอร์ส อาจริยปฏิบัติบูชา ครั้งที่ ๖ สามารถกรอกใบสมัครเข้าปฏิบัติผ่านลิงค์...

19. May 2019
ขอเรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ที่สนใจปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ร่วมปฏิบัติธรรมคอร์ส สัจจานุปัสสนา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม เริ่มวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ถึ่ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒...

26. March 2019
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔(พองหนอ ยุบหนอ) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดภัททันตะอาสภาราม บ้านบึง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม โทร 086-8198358 : 038-160509

11. September 2018
คอร์สอาจาริยปฏิบัติบูชา 22-29 ตุลาคมของทุกปี สามารถกรอกข้อมูลผ่าน ใบสมัคร มุทิตาอาจริยปฏิบัติ

20. August 2018
งานกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561


Show more