21. April 2020
เชิญทุกท่านน้อมส่งใจร่วมพิธีถวายผ้าป่าวิสาขบูชามหากุศล Online เพื่อสร้างอุโบสถ 3 ชั้น กองละ 999 บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา...
31. August 2019
30. August 2019
อาจริยปฏิบัติบูชา ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๒ "กระแสน้ำเปลี่ยนใจปลา วิปัสสนาเปลี่ยนใจคน" ขอเชิญร่วมปฏิบัติในคอร์ส อาจริยปฏิบัติบูชา ครั้งที่ ๖ สามารถกรอกใบสมัครเข้าปฏิบัติผ่านลิงค์...
19. May 2019
ขอเรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ที่สนใจปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ร่วมปฏิบัติธรรมคอร์ส สัจจานุปัสสนา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม เริ่มวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ถึ่ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒...
26. March 2019
ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔(พองหนอ ยุบหนอ) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดภัททันตะอาสภาราม บ้านบึง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัดภัททันตะอาสภาราม โทร 086-8198358 : 038-160509
11. September 2018
คอร์สอาจาริยปฏิบัติบูชา 22-29 ตุลาคมของทุกปี สามารถกรอกข้อมูลผ่าน ใบสมัคร มุทิตาอาจริยปฏิบัติ
20. August 2018
งานกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
16. July 2018
22. June 2018
22. February 2018
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าวิสาขบูชามหากุศล เพื่อสบทบทุนจัดสร้างหลังคาอุโบสถ วัดภัททันตะอาสภาราม ณ วัดภัททันตะอาภาราม บ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี...

Show more