เมนูหลักClip รายการ ฅนต้นแบบ TNN24 - สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ วัดภัททันตะอาสภาราม


ข่าวสาร - ประกาศ ล่าสุด

ทริปอินเดีย 2559 

 

วัดภัททันตะอาสภาราม 

ขอเชิญร่วมทริปปฏิบัติธรรม ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์

ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย วันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2559 

 

และขอเชิญร่วมทริปจาริกบุญ ณ สังเวทนียสถาน 4

แดนพุทธภุมิ ประเทศอินเดีย วันที่ 1-10 ธันวาคม 2559

 

บรรยากาศภายในวัดหนังสือธรรมะที่วัด

วารสารวัด ล่าสุด

คลิ๊กโหลดอ่าน (3.8 MB)
คลิ๊กโหลดอ่าน (3.8 MB)

ฟังธรรมบทความธรรมะ

ความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน

วิปัสสนากรรมฐานเป็นวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ และเป็นศาสตร์เดียวที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหลุดพ้นไป .....